Tuvojas Latvijas simtgade, nu jau pavisam drīz!

Akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” aicina visus, kas vākuši zīles un audzējuši ozolu stādus, kas grib simtgades svētkos atstāt piemiņu nākamajām paaudzēm, stādīt savu ozolu vai ozolu simtu. Ir stādīšanai labs laiks – vēls rudens, kad koki jau ir miera periodā, un sals vēl nav atnācis.

Ja Jums nav ko stādīt, akcija piedāvā ozolu dižstādus par velti (kamēr tie vēl ir). Jums ir jāatbrauc pēc stādiem pašiem.

Veidosim svētkus kopā un būsim stipri, kā ozoli!

Sīkāka informācija mājas lapā simtozolumezi.lv. Saziņai e-pasts - info@simtozolumezi.lv

Akcijas ietvaros Latvijā iestādīti jau vairāk kā 1700 ozoli

Par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei jau 15 vietās Latvijā iestādīti vismaz pa 100 ozoliem katrā.

Rēzeknes pilsēta pievienojas akcijai “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” un 22. aprīlī iestāda 203 ozolus

Akcentējot Latgales nozīmību Latvijas valsts izveidošanā un izceļot Latgales vērtības, Rēzeknē tika stādīti ozoli kā spēka, izturības un ilgmūžības simbols.

Šī gada 22. aprīļa sestdienas talka notiek Latgales kongresa 100-gades svinību zīmē. Ozoli augs gar Rēzeknes upes krastu, Vipingas mežaparkā un pie Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas. Upes krasts veidojas par jaunu pilsētnieku atpūtas un sabiedrisko aktivitāšu vietu.

Stādīšanas talkā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes darbinieki, Rēzeknes pilsētas AWARD grupa, pilsētas iedzīvotāji, akcijas organizatori. Lietus, sniegs un stiprais vējš bija pārbaudījums dalībniekiem, kamēr, bija labvēlīgs iestādītajiem ozoliem.

Latgales kongresam veltītos ozolus bija sagādājuši Latvijas Valsts meži, bet Latvijas simtgadei veltītos akcijas ozolus “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” organizētāji.

Lai aug!

Simtgadu ozolu mežs augs arī Dricānu pagastā

17.aprīlī, Otrajās Lieldienās, Dricānos, pēc jauniešu iniciatīvas, tika organizēta ozolu stādīšana, atjaunojot vecā parka teritoriju. Neskatoties uz auksto laiku un mainīgajiem laikapstākļiem, valdīja jauka un omulīga atmosfēra. Ozolu stādīšanā piedalījās gan lieli, gan mazi. Jaunākais atbalstītājs nesen pārkāpis gada robežu, bet lielākie centīgi stādīja un mērīja attālumus un rūpējās par siltu zupu un tēju.

Ar iestādīšanu viss nebeidzas, gaidāma vēl parka sakopšana un ozoliņu saudzēšana. Lai mums izdodas!

Ozolus dāvina akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” organizētāji.

100 ozoli papildina esošos stādījumus pie Kārsavas

12. aprīlī pie moteļa Akas netālu no Kārsavas robežas tika iestādīti 100 ozoli, kas papildināja saimnieka Jura Zavicka ģimenes ošu un sarkano ozolu stādījumus.

Lūznavas muiža šogad iestāda pirmo 100 ozolu parku akcijā “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”!

Vairāk kā 100 dalībnieku trijās paaudzēs iestāda 100 ozolus Lūznavas parkā. Ģimeniski silts pasākums – mazākie vēl nespēj pārvietoties pastāvīgi, dažkārt ozoli ir garāki par stādītājiem, mazliet lielākiem palīdz vecāki, stāda individuāli un ģimenes. Katrs meklē savu “ozola vietiņu”, ko atcerēties, lai vēlāk varētu kopt, uz mietiņiem uzrakstot vārdus, lai varētu vieglāk atrast. Arī vecvecāki ir atnākuši līdzi, lai nofotografētos kopā ar bērniem un mazbērniem, kam ir spēks, - lai iestādītu arī savus kociņus, … Pasākumu pavada iedrošinošas uzrunas, nesen izveidotā pagasta folkloras un deju kopa, un noslēgumā - sarunas pie zupas un tējas.

Skatieties, jautājiet un mēģiniet atkārtot un pārspēt arī savās mājās! Lai aug!

Ozolus dāvina akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” organizētāji.

Rīgas Dabaszinību skola sēj ozolu zīles Latvijas simtgadei

BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola” Puķkopības pulciņa audzēkņi piedalās akcijā “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”. Tika kopīgi sagatavota stādīšanas vieta, izveidota mulča, savāktas sarkanā ozola zīles un tās iesētas. Pavasarī skolēni turpinās rūpēties par ozolu stādiem. 2018. gada rudenī ozoli tiks pārstādīti īstajās - pastāvīgajās vietās – mežā, parkā, pie mājām. Attēlus skatīt attēlu galerijā.

Daugavpils Universitāte svin 95.gadadienu un stāda simtgades ozolus

2.novembrī Daugavpils Universitātes rektors, pasniedzēji, studenti un sadarbības partneri Līksnas muižas parkā iestādīja 100 akcijas "Simtozolu meži Simtgadu Latvijai" organizatoru sarūpētos ozolus. Līdz ar to Latvija ir kļuvusi par vienu simtozolu birzi bagātāka.

Plašāku informāciju un attēlus var skatīt: DU mājas lapā.

Latvijas Universitāte izkrāso Latviju simtgades krāsās ar 100 ozolu birzi

Latvijas Universitātes rektors, mācību spēki, konventa pārstāvji un studenti Latvijas simtgades sagaidīšanu turpināja Ratnieku kompleksā iestādot 100 ozolu birzi. Tas ir simbolisks stādījums, kur Universitāte apliecina savu gatavību simtgades svinībām (skat. attēlu galeriju LU foto)

Katrs akcijas dalībnieks kartē tiek atzīmēts ar zaļ-balt-zaļu ozola lapiņu, bet tie akcijas dalībnieki, kas simtgadei iestādījuši jau visus 100 ozolus, Latvijas kartei pievieno sarkan-balt-sarkano ozola lapu, kas ir Simtozolu mežu akcijas pazīšanas zīme. Latvijas Universitāte kā pirmā no Latvijas augstskolām ir uzsākusi simtgades sagaidīšanas darbus. Daži Universitātes studenti un mācību spēki jau šoruden ir gatavi izgreznot Latviju ar 100 ozoliem savos dzimtajos novados, savos īpašumos.

Akcijas turpinājumā 2. novembrī ozolus plāno stādīt Daugavpils Universitāte. Latvijas skolās turpinās ozolu zīļu vākšana un sēšana, lai skolēni 2018. gadā varētu iestādīt ozolus no pašu vāktām zīlēm.

Ozolus dāvina akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” organizētāji.

Latvijas Universitāte pievienojas akcijai “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”

28. septembris ir Latvijas Universitātes dzimšanas diena, kurā pie Dabas zinātņu centra Torņkalnā tika iestādīti 10 ozoli. Ozolus stādīja LU rektors Indriķis Muižnieks, Profesors Ivars Lācis, LU mecenāti un sadarbības partneri, LU konvents, profesori un studenti.

Akcija turpināsies 28. oktobrī LU īpašumā Ratniekos, Siguldas novadā, kad tiks iestādīti 100 ozoli.

Vairāk skatīt šeit:

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/28.09.2016-lu-mecenati-stada-ozolus.id80865/

http://www.lu.lv/zinas/t/42266/

Ievietoti ainavu arhitektes Vinetas Radziņas ieteikumi ozolu stādīšanai

Tas pieejams sadaļā Par ozoliem.

Gatavojamies stādīšanai

LU AVIV aicina uz sadarbību Simtozolu mežu akcijas īstenošanai lielākās Latvijas augstskolas.

Gatavosimies Latvijas simtgadei jau tagad!

Ir vasaras vidus un laiks gatavoties talkām un ozolu stādīšanai rudenī.

Lai veidotu vietu ozolu stādīšanai, ir svarīgi to atrast un sakopt. Sabiedriskās vietās aicinām to meklēt kopā ar pašvaldībām, saskaņojot stādīšanas atļaujas.

Izveidots informatīvs materiāls par ozolu stādīšanu, kopšanu un uzturēšanu

Tas pieejams sadaļā Rokasgrāmata.

Pirmo 100 ozolu talka Rugāju novadā

Gatavojoties Latvijas simtgadei Rugāju novadā 22. un 23. aprīlī notiks ozolu stādīšanas talka. Talkā skolēni, skolotāji, novada domes darbinieki, iedzīvotāji iestādīs 100 ozolus. Pirmais ozols tika iestādīts pie Rugāju novada vidusskolas pagājuša gada 30. oktobrī atklājot akciju.

Rugāju novads aicinās visas Latvijas Pašvaldības rast iespēju un vietu Latvijas simtgades ozolu stādījumu – parku, aleju, mežu ierīkošanai.

Kontaktpersona: Sandra Kapteine – Rugāju novada domes priekšsēdētāja (tel.: 26345838)

Lielā talka Lūznavas muižā

Lai sagatavotos pirmā Latvijas Simtozolu parka stādīšanai uzaicinām Jūs piedalīties Lielās talkas akcijas pasākumā Lūznavas muižā šī gada 23. aprīlī pl. 10.00. Talkā tiks sakopta vieta 100 ozolu parka stādīšanai, kas paredzēta šī gada rudenī. Talkā tiks iestādīts pirmais simboliskais ozols, iespēja izbaudīt talkas zupu, apskatīt restaurēto Lūznavas muižu, pavadīt laiku pozitīvā gaisotnē.

Talcinieki aicināti līdzi ņemt savus grābekļus un trimmerus. Lai veiksmīgāk organizētu Lielās talkas darbus, lūdzam dalībniekus pieteikties līdz 20. aprīlim. Talkas kontaktpersona – Lūznavas muižas dārzniece Irina Romančuka, tālruņa numurs: 27813266; e-pasts: irinaromancuka@inbox.lv. Lielo talku organizē Lūznavas muiža un Lūznavas pagasta pārvalde sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Dabas aizsardzības pārvaldi, Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrību (LUAVIV).

Akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” mērķis ir stiprināt dzimtas sakņu, vietas apziņu un valstiskās piederības veidošanu, lai iedrošinātu jaunus cilvēkus Latgalē, visā Latvijā ilgtermiņa domāšanai un rīcībām ar paliekošu vērtību.

Aicinājums visiem akcijas dalībniekiem

Cienījamie akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai” dalībnieki, domubiedri, atbalstītāji!

Paldies par aktīvo līdzdalību. Mūsu pašlaik ir vairāk kā 300, no 30 skolām no visas Latvijas. Akcija ir sākusies!

Turpmākie darbi rudenī – zīļu vākšana, kur tas iespējams un stādīšana (mājās, dārziņā, puķudobēs). Lielākais un laikietilpīgākais darbs simtozolu stādījumu vietas apzināšana, atļauju saskaņošana ar pašvaldībām, mežu dienestu, lauku atbalsta dienestu, zemes īpašniekiem.

Piesakoties jauniem dalībniekiem, aicinām aizpildīt dalībnieka reģistrācijas apliecinājumu, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu vai iestādi, ozolu stādīšanas vietu un novēlējumu Latvijai sagaidot 100. gadadienu.

Aicinām informāciju par akcijas norisi izplatīt domubiedriem, masu medijiem, sadarbības partneriem, visiem, kam tas liekas svarīgi un interesanti. Foto, video, stāstus par Jūsu ozolu stādīšanu lūdzam sūtīt uz e-pastu info@simtozolumezi.lv, ko ievietot akcijas mājaslapā simtozolumezi.lv, lai par tiem uzzina visi.

Veidosim pasākumus katrā vietā un Latvijā visi kopā!

Lūgums katram akcijas dalībniekam izdomāt novēlējumu simtgadu Latvijai!

Akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” programma 2015. gada 30. oktobrī

Piektdienas darba kārtība:

  • 11:30-12:00 : Ierašanās, reģistrēšanās
  • 12:00-13:00 : Akcijas „Simtozolu meži simtgadu Latvijai” oficiālā atklāšana, ozola stādīšana
  • 13:00-14:00 : Pusdienu zupas pauze
  • 14:00-15:00 : Radošais darbs, ozola stāda saņemšana un stādīšanas vietas atzīmēšana Latvijas kartē
  • 15:00-19:00 : Skolu sadraudzības vakars (ar groziņiem)

Akcijas “Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” atklāšana

Akcijas ”Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” mērķis – iesaistīt vismaz 100 jauniešus, kas vāks zīles un stādīs ozolu stādus Latvijas mežos, veidojot ozolu birzis vai alejas vismaz 100 vietās ar vismaz 100 ozoliem katrā par godu Latvijas Valsts neatkarības simtajai gadadienai.

Sākums - 30.10.2015. plkst. 12.00 Rugāju novada vidusskolā, kur tiek aicināti piedalīties vismaz 100 skolu pārstāvji, skolēni, skolotāji, kuri jau ir apzinājuši ozolu stādīšanai piemērotas vietas un saskaņojuši to ar meža īpašniekiem. Katrs no 100 dalībniekiem saņems no Balvu dižozola un Pededzes ozolu zīlēm izaudzētu pirmo - akcijas dalībniekam dāvinātu piecgadīgu ozoliņu stādu un interaktīvajā kartē iezīmēs savu plānoto Simtozolu meža audzēšanas vietu. Dalībnieki pasākumā tiks informēti par ozolu mežu stādīšanas pieredzi.

Akcija uzsākta, lai līdz Latvijas pastāvēšanas 100 gadu jubilejai skolēni jau būtu paspējuši izaudzēt un iestādīt ozolu stādus. Pieteikšanās dalībai akcijā pa e-pastu info@simtozolumezi.lv līdz 27.10. norādot dalībnieku skaitu, pēc pieteikšanās tiks izsūtīta detalizētāka informācija.

Akcijas ”Simtozolu meži simtgadu Latvijai!” organizatori – biedrība LU AVIV sadarbībā ar VISC un Rugāju novada vidusskolu.