Ozola attēls

Simtozolu meži simtgadu Latvijai!

Latvijai tuvojas liela un apaļa jubileja 100 gadi. Tas ir cilvēka dzīvei reti sasniedzams vecums. Kokam tā var būt tikai jaunība vai pusmūžs. Ozols ir ilgmūžīgs koks, kas rotāja nu jau aizgājušos pieclatniekus, tautai tas ir spēka un izturības simbols. No senajiem ozolu mežiem Latvijā ir palicis visai maz. Pēdējā pusgadsimtā ir valdījušas īsāka laika vērtības. Ilglaicīgas izmaiņas nāk no skolas sola – veidot tagad, domājot par turpmākām paaudzēm, rīkoties par labu citiem, pat tad, kad šo labumu mēs varbūt neredzēsim, ir tas, kā var mainīt arī mūsu pašu dzīvi. Ir svarīgi apzināties - tas ir vajadzīgs mums pašiem un tagad!

Akcijas organizētāji – Latvijas Universitātes Atturības un veselības veicināšanas biedrība, un Valsts izglītības satura centrs, Pužuļu ģimene aicina iesaistīties ikvienu, skolu audzēkņus, jauniešus, pedagogus, vecākus, veidojot ozolu stādījumus mežos, pilsētās, pie mājām, sabiedriskos apstādījumos – visur, kur tas ir nozīmīgi katram no mums un visiem kopā. Akcija ir iecerēta kā vairāku gadu pasākums, ko ievadīja kopā sanākšana Rugājos, 2015. gada nogalē. Turpinājums ir katram mājās savā pusē – ģimenē, skolā, mežā – vācot zīles, stādot stādus. Akcijas iniciatori – jaunieši un skolotāji – aicina katram iestādīt vismaz 100 ozolus. Pirmajā mirklī tas liekas daudz, tādēļ aicinām talkā draugus, paziņas, vienkārši – iesakot To darīt. Svarīga ir kopā būšana ar līdzdomātājiem – mūsu mājas lapa simtozolumezi.lv ir vieta, kur pieteikties akcijai, atrast sev līdzīgi domājošos, pastāstīt par To citiem, tai skaitā, Facebook vai draugiem.lv domubiedru grupās. Tas neprasa daudz – savākt 100 zīles, iestādīt dārzā vai mājās – kastītē, sagaidīt, kad 1. gadā tie sadīgst, iestādīt zemē 2.–3. gadā uz Latvijas 100 gadi. Var sākt arī ar vienu, bet savu ozolu!

Līdzīgi kā Latvija, arī ozoli ir jākopj, par tiem ir jārūpējas daudzus gadus. Pie Balvu ģimnāzijas aug ozols, ko iestādīja izlaidumā. Tagad tam ir 40, stādītājiem - pāri 50. Skaists un liels izaudzis! Un pavisam jauni - 2012. gadā iestādītie Vides projektu olimpiādes ozoliņi un vēl 100 ozoliņi - laikabiedri, ko savos mežos un laukos iestādīja ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Un katram tas ir atsevišķs stāsts, un reizē visiem, kas rada, veido un pārveido.

Veidosim stipru Latviju kopā !

Kā tas sākās ?

Ozolu stādīšanai noteikti ir senāka vēsture, bet katram tā ir sava ar vietai piemītošu emocionālo saistību. Pēdējos gados Balvu pusē jaunieši ozolu stādīšanu saistījuši ar vairākiem projektiem.

2008. gadā Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas AWARD ietvaros tika stādīti ozoli Balvu pilsētas stadionā, 2008. gadā – Rugājos projekta “Ozolzeme Latvija” ietvaros Rugājos pie Ozoliņu mājām, 2013. gadā Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi iedēstīja 100 ozolus pie savām mājām, 2015. gadā – Latvijas jauniešu organizatoru semināra ietvaros – pie Balvu Valsts ģimnāzijas.

Pats akcijas nosaukums radās 2012. gadā Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētā konkursa vidusskolu jauniešiem “Tava ideja zaļai rītdienai!” laikā, kur Pasaules dabas fonda simpātiju balvu izpelnījās Guntara Pužuļa projekta akcija “Simtozolu meži simtgadu Latvijai”, kuras laikā ozolu stādīšanā tika iesaistīti vietējie jaunieši.

2015. gadā, ideja veidot visas Latvijas akciju saistot to ar Latvijas valsts 100. gadadienu ir guvusi atsaucību no skolām, augstskolām, valsts institūcijām, pašvaldībām, privātpersonām.

Akcijas rīkotāji un dalībnieki

Sākotnēji akcija vērsta uz skolu jaunatni, jo ir labi, ka skolotāji var palīdzēt. Akcijas rīkotāji – jaunieši, kuri pārstāv - Latvijas Universitātes Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrību un Starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmu AWARD, kā arī atbalstītāji – Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Pasaules dabas fonds, Valsts izglītības satura centrs, Rugāju novada dome, Rugāju novada vidusskola, kam noteikti pievienosies daudzi akcijas dalībnieki, veidojot pasākumus, iesaistot jaunus interesentus un atbalstītājus.

Kā vieni no pirmajiem dalībniekiem bija Rugāju novada pašvaldība, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Lūznavas muiža, Viesturs Koziols. Daudzās Latvijas skolās uzsākta ozolu audzēšana no pašu savāktām zīlēm.

Akcija ir demokrātiska sabiedriska iniciatīva, kas veido cilvēku kopības un vietas sajūtu Latvijas simtgades priekšvakarā.

Iesaistīties var jebkurš !

Akcijas būtība – katram savākt 100 ozolu zīles, no tām izaudzēt stādiņus un iestādīt tos 2018. gada rudenī mežā, parkā, alejā, pie mājām – kur tas ir vēlams un iespējams. Ja nav iespējas iestādīt savā īpašumā – akcijas dalībniekiem ir laiks meklēt sabiedriskas stādījumu vietas, ar ko var palīdzēt pašvaldība vai griezties pie Latvijas valsts mežiem. Risinājumi katrā vietā ir individuāli. Lai iedrošinātu, organizatori pirmajiem akcijas dalībniekiem dāvāja 5-gadīgus stādus, ar ko sākt akciju pie skolām, pašvaldībās, vai iedēstot katram pie mājām – kopumā – vairāk kā 300 stādus.

Kā pieteikties? Par akcijas dalībnieku var kļūt paziņojot par to akcijas e-pastā info@simtozolumezi.lv. Ir brīvā formā jāaizpilda dalībnieka reģistrācijas apliecinājums, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu vai iestādi, ozolu stādīšanas vietu un novēlējumu Latvijai sagaidot 100. gadadienu – ar To apņemoties būt aktīvam, atbalstošam, iesaistoties ozolu stādīšanas pasākumos. Tiek sagaidīts, ka akcijai var pievienoties arī iestāžu kolektīvi veidojot kopējus kolektīvus pasākumus. Arī katra individuāla rīcība, piemēram, stādot ozolu mežu, ir atbalsts šai akcijai.

Akcija ir process, kas ir sācies, bet turpināsies vairākus gadus. No visiem mums ir atkarīgs vai organizatoru iniciatīva radīs vispārēju atbalstu.

Akcijas dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti.